ENGAGERA DIG


Vill du göra något?

Bli en del av vår förening, styrelse eller arbetsgrupp.
Eller vill du kanske bli sponsor eller volontär? Vi har alltid plats för fler i vår gemenskap och i vårt arbete. Tillsammans utvecklar vi frågor om mångfald och inkludering i Bollnäs. Välkommen att kontakta oss!

Bollnäs Pride c/o Studieförbundet Vuxenskolan
Östra Stationsgatan 15
821 42 BOLLNÄS

E-post: pride.bollnas@gmail.com

Telefon: 070-769 92 12 

Hitta våra kanaler i sociala medier!